Un proiect al

Bate Saua Sa Priceapa Iapa

Cu sprijinul financiar:
Inchirieri biciclete

Propunere parcari obligatorii biciclete

Propunerea "Asociatiei Bate Saua sa Priceapa Iapa" de modificare a HCG 66/2006, privind obligativitatea amenajarii de locuri de parcare pentru biciclete la cladirile nou construite.

Prezentam, in detaliu, continutul acestei noi propuneri de HCG:

Articol unic. Se completeaza Capitolul A al Anexei la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 66/2006, dupa cum urmeaza:

1. Dupa art. 4 se introduce un articol nou, 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1. (1) In sensul prezentelor norme, prin loc de parcare pentru autoturism se intelege o suprafata marcata pe suprafata solului cu o latime de cel putin 3m si o lungime de cel putin 5m.
(2) In sensul prezentelor norme, prin loc de parcare pentru bicicleta se intelege o suprafata marcata pe suprafata solului cu o latime de cel putin 80cm si o lungime de cel putin 2m, impreuna cu un suport metalic. Suportul metalic va fi amplasat in mijlocul zonei marcate, va fi orientat pe lungimea zonei marcate, va avea forma ∩ ("U" intors), va avea o inaltime de cel putin 80cm si va fi infipt in pardoseala cel putin 35cm."

2. Paragraful 5.1.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "5.1.1. Se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete la o locuinta a carei suprafata construita desfasurata este de maximum 100mp;".

3. Paragraful 5.1.2. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "5.1.2. Se vor asigura minimum 2 (doua) locuri de parcare pentru autoturisme si 4 (patru) locuri de parcare pentru biciclete la o locuinta a carei suprafata construita desfasurata este mai mare de 100mp;".

4. Paragraful 5.2.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "5.2.1. Se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare apartament cu suprafata construita desfasurata de maximum 100mp;".

5. Paragraful 5.2.2. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "5.2.2. Se vor asigura minimum 2 (doua) locuri de parcare pentru autoturisme si 4 (patru) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare apartament cu suprafata construita desfasurata mai mare de 100mp;".

6. Paragraful 5.3.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "5.3.1. Se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare apartament;".

7. Paragraful 6.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "6.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare 60mp ai suprafetei utile aferente destinatiei respective, cu exceptia constructiilor destinate comertului si alimentatiei publice, pentru care se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare 20mp ai suprafetei construite desfasurate;".

8. Paragraful 7.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "7.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare 20mp ai suprafetei desfasurate construite;".

9. Paragraful 8.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "8.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare 100mp ai suprafetei desfasurate construite;".

10. Paragraful 9.1. se completeaza si va avea urmatorul cuprins "9.1. Pentru toate categoriile de constructii mentionate se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru autoturism si 2 (doua) locuri de parcare pentru biciclete pentru fiecare 30mp ai suprafetei desfasurate construite;".

11. Art. 12 se completeaza si va avea urmatorul cuprins "Nerealizarea numarului minim de locuri de parcare prevazut in Norme, pentru constructiile noi, propuse a se realiza in afara teritoriului de referinta al zonei centrale a orasului, delimitat de traseul Inelului principal de circulatie  (Bulevardul Nicolae Titulescu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Soseaua Stefan cel Mare, Soseaua Mihai Bravu, Calea Vacarestilor, Soseaua Oltenitei, Soseaua Viilor, Strada Progresului, Bulevardul Geniului, Soseaua Grozavesti, Soseaua Orhideelor, Bulevardul Nicolae Titulescu), obliga solicitantul la plata unei taxe de 10.000 EURO pentru fiecare loc de parcare pentru autoturism si de 2.000 EURO pentru fiecare loc de parcare pentru bicicleta nerealizat in parcela proprie, in vederea constituirii unui fond pentru construirea de parcaje publice, subterane sau supraterane pe teritoriul Municipiului Bucuresti. In aceste conditii, Autorizatia de Construire nu va fi eliberata, fara plata taxei de exceptare de la norma corespunzatoare numarului de locuri de parcare nerealizate, specificate in avizele Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Comisiei Tehnice de Circulatie ale PMB. Prevederea se aplica numai pentru max. 20% din norma de locuri calculata.".


Acest demers face parte din Proiectul "VELORUTIA NATIONALA 2008" finantat de "Fundatia pentru Parteneriat" / Miercurea Ciuc

Descarcati aici varianta actuala a HCG si a Anexei ei pe care noi vrem sa le modificam:

HCGMB66-2006-parcari-in-constructii

AnexaHCGMB66-2006

 

ATENTIE!
Accesati Blogul Velorutia
pentru informatii curente 

Harta Velo

SPONSORI

PRIETENI


www.consumredus.roDorDeDuca

Jocuri Online

Copacul de Hartie

Stop CO2