Un proiect al

Bate Saua Sa Priceapa Iapa

Cu sprijinul financiar:
Inchirieri biciclete

Intalnire Platforma - Primaria Capitalei

O PREMIERA PENTRU DEMOCRATIA LOCALA IN BUCURESTI:
Societatea civila, consilierii generali si directorii Primariei Municipiului Bucuresti dezbat impreuna solutii pentru implementarea cerintelor inscrise in Pactul pentru Bucuresti

In data de 17 februarie 2009, s-au intalnit la sediul Primariei Capitalei din strada Academiei nr. 3-5, reprezentantii unor ONG-uri care fac parte din Platforma "Impreuna pentru un oras mai bun", cu reprezentanti a trei din comisiile de specialitate a consilierilor generali (Comisia de Patrimoniu, Comisia de Urbanism si Comisia de Juridic) si doi directori ai PMB (Directia de Urbanism, Directia de Patrimoniu). Aceasta intalnire a fost organizata la initiativa domnului consilier Horatiu Tica, presedintele Comisiei pentru Urbanism si in urma inaintarii setului de 18 propuneri de hotarari de consiliu general din partea Platformei de organizatii non-guvernamentale catre toti consilierii si catre toate directiile PMB interesate de prevederile acestor hotarari. Reteaua de organizatii non-guvernamentale a demarat scrierea unor proiecte de hotarari de consiliu general dupa 10 luni in care nu au existat initiative de aplicare a cerintelor discutate in campania electorala si cuprinse in Pactul pentru Bucuresti - document semnat de catre majoritatea consilierilor generali si de catre Primarul general in luna mai 2008.

La discutie au fost prezenti: arhitectul sef al Capitalei - Gheorghe Patrascu, directorul Serviciului de Urbanism - Ioana Balaurea si consilierii generali Horatiu tica (PDL), Doru Giugula (PSD),  Gabriel Parvu (PSD), Elena Cruceanu (PDL), Costel Nedelcu (PSD), Gratiela Draghici (PSD), pentru a dezbate impreuna cu Nicusor Dan (Asociatia Salvati Bucurestiul), Vera Marin, Diana Culescu, Mihai Culescu, Irina Popescu Criveanu (ATU- Asociatia pentru Tranzitia Urbana), Mircea Ilie (Asociatia Viitor Plus), Dan Trifu (Asociatia Eco-Civica), George Culda (Asociatia Bate Saua sa Priceapa Iapa).

Din setul de 18 proiecte de hotarari de consiliu general, au fost selectate cele care sunt de competenta celor trei comisii de specialitate si a directorilor prezenti la intalnire si care ar transpune cateva din cerintele Pactului pentru Bucuresti.

Proiectele selectate sunt legate de:

  • a. Procedura de realizare a strategiei de dezvoltare: propunerea societatii civile este de a prevedea fonduri si o procedura de selectie pentru o echipa care sa lucreze la elaborarea caietului de sarcini pentru Strategie. Necesitatea discutarii atente a caietului de sarcini pentru selectarea elaboratorilor Strategiei de dezvoltare a municipiului Bucuresti este argumentata prin faptul ca strategia de dezvoltare este o lucrare foarte complexa si trebuie sa existe dezbatere profesionala si dezbatere publica a mizelor acestei strategii, inainte de a demara elaborarea propriu-zisa.
  • b. Recunoasterea importantei avizului comisiilor tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului - CTUAT de la PMB si de la primariile de sector.

Propunerea societatii civile este de a conditiona aprobarea in consiliu de existenta avizului favorabil al comisiei tehnice de urbanism (aviz consultativ) si de existenta avizului favorabil al arhitectului sef. Daca doar unul din avize este favorabil, documentatia sa nu poata intra in procedura de aprobare.
HCGMB 66 din 2005 instituia procedura de avizare a documentatiilor PUZ si aceasta procedura permitea aprobarea unei documentatii in consiliul general chiar daca avizul tehnic de urbanism era nefavorabil.

Tot in cadrul acestei propuneri, se cere interzicerea aprobarilor de documentatii de urbanism (atat PUD cat si PUZ) pentru intrarea in legalitate a unor imobile deja construite.

  • c. Recunoasterea importantei bicicletei ca mijloc de deplasare: propunerea societatii civile este de a completa HCGMB nr. 66-2006 cu impunerea nu numai a unui numar de locuri de parcare pentru auto-vehicole, ci si a unor locuri de parcare pentru biciclete pentru noile constructii, in raport cu dimensiunile si utilizarile acelor constructii.
  • d. Recunoasterea importantei amplasarii echilibrate a suprafetelor comerciale de mari dimensiuni: societatea civila solicita aplicarea HG 1454 din 2004 privind criteriile de implantare a structurilor de vanzare prin realizarea, la nivelul intregului oras, a unui Plan logistic de dezvoltare a retelei comerciale. Pana la realizarea acestui document strategic, se solicita interzicerea aprobarii unor implantari in interiorul inelului principal de circulatie (Bd. Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, sos. stefan cel Mare, sos. Oltenitei, sos. Viilor, sos. Mihai Bravu, Calea Vacaresti, sos. Oltenitei, sos. Viilor, Bd. Geniului, sos. Grozavesti, sos. Orhideelor, Bd. Nicolae Titulescu).
  • e. Recunoasterea importantei zonelor construite protejate si definirea detaliata a modului de constructie in aceste zone: societatea civila solicita detalierea unor studii de delimitare riguroasa a zonelor protejate si aprobarea unor regulamente de constructie la nivel de parcela pentru zonele construite protejate si interzicerea aprobarii unor documentatii de urbanism pana la aprobarea acestor regulamente.
  • f. Recunoasterea necesitatii de sprijinire a proprietarilor de cladiri monument istoric sau care sunt amplasate in zonele protejate: societatea civila solicita PMB sa creeze instrumente institutionale si financiare adecvate pentru a oferi consultanta tehnica si sprijin financiar proprietarilor de imobile de patrimoniu si pentru elaborarea unor proiecte de finantare pentru atragerea fondurilor europene pentru reabilitarea unor cladiri de patrimoniu.
  • g. Recunoasterea importantei transparentei decizionale in ceea ce priveste aprobarea documentatiilor de urbanism si a autorizatiilor de constructie: societatea civila solicita crearea unui mecanism institutional specific (birou de informare) care sa aduca la un loc toate documentatiile de urbanism aprobate la nivel de sector (PUD-uri) si documentatiile aprobate la Primaria generala, informatii de la directia de evidenta imobiliara si cadastrala, informatii de la Directia de Administrare a Patrimoniului PMB si ale primariilor de sector, etc.

Majoritatea discutiilor s-au purtat in jurul racordarii propunerilor de Hotarari la legislatia existenta - s-a discutat in mod special despre Ordonanta nr. 27-2008 de modificare si completare a Legii 350 a urbanismului si amenajarii teritoriului, care se afla in prezent in faze de discutii la Camera Deputatilor pentru aprobarea ca Lege. Aceasta ordonanta rezolva in mare masura contradictiile de pana acum in ceea ce priveste procedurile de avizare a planurilor urbanistice zonale in cadrul autoritatilor publice locale, prin introducerea avizului prealabil de oportunitate. Reprezentantii societatii civile, precum si arhitectul-sef al Capitalei si-au exprimat speranta ca ordonanta nr. 27 se va transforma in lege cat mai curand.

S-a cazut, de asemenea, de acord asupra faptului ca este deosebit de importanta centralizarea si evaluarea situatiei globale a documentatiilor de urbanism aprobate in ultimii ani: pe de o parte, acest lucru este necesar pentru revizuirea Planului Urbanistic General si pe de alta parte, pentru ca deciziile sunt fragmentate pe sectoare, se ajunge adesea la contradictii majore in dezvoltarea urbana. Gheorghe Patrascu, arhitectul-sef al PMB a declarat ca si Directia de Urbanism din cadrul PMB se confrunta cu aceasta problema, deoarece Primariile de sector nu le trimit PUD-urile aprobate.

S-a cazut de acord asupra necesitatii impunerii obligativitatii de creare a unor locuri de parcare pentru biciclete la constructiile noi.

Dezbateri suplimentare sunt necesare in ceea ce priveste modalitatile concrete de finantare a unor serii de PUZ-uri pentru zonele protejate, care sa detalieze reglementarile la nivelul fiecarei parcele. Se vor discuta posibilitati de interzicere temporara a construirii in zonele protejate pana la elaborarea acestor documentatii. Problemele sunt insa generate de lipsurile legislatiei din Romania privind introducerea unor servituti gratuite de urbanism asupra proprietatii private: in cadrul legislativ existent, limitarea drepturilor de proprietate fara acordarea de compensatii sau despagubiri poate genera litigii cu proprietarii nemultumiti.
 
Problematica constructiilor comerciale de mari dimensiuni necesita, de asemenea, discutii suplimentare. A existat insa un acord al celor prezenti asupra faptului ca hyper-market-urile  trebuie amplasate inafara orasului.

Concluziile intalnirii:
Domnul Horatiu Tica si-a propus sa initieze un proiect de hotarare pentru parcarile pentru biciclete. Se vor cauta in continuare forme juridice adaptate pentru propunerile legate de zonele protejate si spatiile comerciale mari.

La solicitarea organizatiilor non-guvernamentale si cu acordul majoritatii celor prezenti din partea PMB, s-a cazut de acord ca astfel de intalniri sunt extrem de constructive in formula in care s-a organizat aceasta prima intalnire: este important sa existe alaturi de consilierii generali si reprezentanti cu putere de decizie din corpul executiv al PMB.
Se vor organiza deci intalniri lunare, cu tematica precizata in prealabil.

Pentru prima oara de cand incearca sa se faca auziti de reprezentantii autoritatilor publice locale, reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale au avut convingerea ca au fost ascultati si ca exista baze solide de cooperare reala. Reprezentantii consiliului general au exprimat, de asemenea, faptul ca este pentru prima data ca organizatiile non-guvernamentale nu vin cu proteste, ci cu propuneri contructive, cu idei valoroase pentru decidentii politici.

 

ATENTIE!
Accesati Blogul Velorutia
pentru informatii curente 

Harta Velo

SPONSORI

PRIETENI


www.consumredus.roDorDeDuca

Jocuri Online

Copacul de Hartie

Stop CO2

Blog Veloteca.ro